fbpx
  • Garage: ma - vr 8:00-12:00 en 13:00-18:00 & za 8:30 - 13:30 ⎮ Wasstraat: ma - vr 8:30 - 18:30, za 8:30 - 17:30 & zo 9:00 - 14:30
  • Rode Kruisstraat 22, 3550 Heusden-Zolder
  • +32 11 571147

LEGAL DISCLAIMER

Carwash Temur accepteert verantwoordelijkheid voor standaard uitrusting in goede staat.

Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor spiegels, antennes, ruitenwissers, mistlampen, spoilers accessoires en modificaties. U dient zelf uw antenne(s) en ander uitstekende voorwerpen in te schuiven, in te klappen of te verwijderen. Ook telefoonantennes.

Wassen van voertuigen met bestickering en/of wrapping (folie) geschiedt altijd op eigen risico!

Bij vragen of twijfel over de geschiktheid van uw voertuig raadpleeg onze medewerkers.

Niet zichtbare schade of een verborgen gebrek aan je auto kan wèl zichtbaar worden na gebruik van wasstraat omdat de auto dan geheel schoon is.

Algemeen
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door Carwash Temur schriftelijk bevestigd.

Artikel 1: Uitleg gebruik
Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowas-installatie te informeren over het juiste gebruik ervan.

Artikel 2: Instructies
Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van Carwash Temur mondeling of door gebaren worden gegeven.

Artikel 3: Geschiktheid van het voertuig
Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de wasstraat als het voldoet aan de volgende eisen:

  • Het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door Carwash Temur is aangegeven dat de wasstraat tevens geschikt is voor gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.
  • De op de wasstraat aangegeven maximum-afmetingen mogen niet worden overschreden.
  • Het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de wasstraat losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet-originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten.

Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van Carwash Temur om advies te vragen. Cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van Carwash Temur te melden.

Artikel 4: Wasresultaat
Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd.

Artikel 5: Klachten
In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals cliënt (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van Carwash Temur aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de wasstraat te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door Carwash Temur gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door Carwash Temur te kiezen programma.

Artikel 6: Schade
Carwash Temur is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was)middelen of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 4.500,-, behoudens opzet of grove schuld. Cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij Carwash Temur of bij andere gebruikers, ontstaan doordat cliënt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. Carwash Temur is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Schades waarvoor cliënt meent dat Carwash Temur aansprakelijk is, dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein of uiterlijk binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van Carwash Temur te worden gemeld. Carwash Temur dient in de gelegenheid te worden gesteld, indien en voor zover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te laten maken. Carwash Temur honoreert geen verzoeken van cliënt tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van Carwash Temur.

Artikel 7: Weigeren van cliënten
Carwash Temur kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de wasstraat ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

Artikel 8: Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de cliënt die worden vermeld op enig formulier (waaronder o.a. het meldingsformulier schade) worden door het wasbedrijf verwerkt, mogelijk in de zin van de Privacywet. Aan de hand van deze verwerking kan het wasbedrijf: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de cliënt nakomen, de cliënt een optimale service verlenen, hem tijdig voorzien van actuele was-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens worden niet vrijgegeven aan derde partijen.

Temur maakt gebruik van cookies om de werking van de site voor de bezoeker te optimaliseren.<br>Door verder te gaan aanvaard je onze cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close